Văn Hóa Đông Sơn

» Production » Thiết kế Triển lãm |     05-03-2015     | Tác giả: phinguyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc
Văn Hóa Đông Sơn
Linh hồn Việt
Linh hồn Việt
Trang phục Đông Sơn
Trang phục Đông Sơn
Lẫy nỏ đồng Đông Sơn
Lẫy nỏ đồng Đông Sơn
Thạp đồng Đông Sơn
Thạp đồng Đông Sơn
Trang Phục Đông Sơn
Trang Phục Đông Sơn
Rìu xéo Đông Sơn
Rìu xéo Đông Sơn

Giới thiệu dự án

Văn hóa Đông Sơn là nền văn hóa việt cổ có từ lâu đời khoảng 700 năm trước công nguyên đến 200 năm sau công nguyên kéo dài từ khoảng nửa cuối thời kỳ đồ đồng sang thời kỳ đồ sắt sớm.

Các tinh hoa văn hóa Đông Sơn như: Trống Đồng Đông sơn, Thạp đồng Đông Sơn, lẫy nỏ đồng Đông Sơn, rùi xéo Đông Sơn, Rìu đế hài chân vuông, và hàng chục ngàn hiện vật khác.

Các tinh hoa văn hóa Đông Sơn thể hiện tinh thần văn hóa Việt cổ, tinh hoa của giống nòi con rồng cháu tiên.

Những hình ảnh minh họa ở trên thuộc dự án Đông Sơn Lạc Tổ  .

Tác giả Võ Hoàng Phi

Facebook/timwilliam2007.

goo gle.com/+VõHoàngPhi.