Valentine

» Digital » Digital art |     11-02-2009     | Tác giả: kaka198x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

valentine.......

Zider đã tham gia gởi bình luận
kudesign, ideaeyes, khuea, comxanh, n2hung
  1. kudesign
    kudesign 30-12-2010, 07:51 AM
    ko hợp zí chủ đề bạn ơi !!
  2. ideaeyes
    ideaeyes 11-02-2009, 09:31 PM
    sao ko dùng màu socola nhỉ....valentine nghiện thuốc khói mù mịt.......
  3. khuea
    khuea 11-02-2009, 07:21 AM
    tại sao Valentine lại bốc khói ?
  4. comxanh
    comxanh 11-02-2009, 07:13 AM
    Valentine nhìn y như halowen.
    n2hung
    n2hung 12-02-2009, 11:04 AM
    chuẩn luôn dễ sợ quá