The PUNCH muddle

» Production » Thủ công |     09-05-2012     | Tác giả: scorpiongrd Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

1st task của wood workshop xD
đề bài là làm muddle- đại loại là cái mà ng ta dùng để nghiền hoa quả hoặc hạt xD
lần đầu tiên làm cái j đấy từ gỗ, thích vãi aaaaaaa xD
handmade 96% vì lỗ treo phải dùng máy khoan và phần thân dùng thêm máy *mài* (sanding machine) lolz

Zider đã tham gia gởi bình luận
mrthanh360, scorpiongrd, binpinpin
 1. mrthanh360
  mrthanh360 05-06-2015, 12:32 AM
  *** toy hã bác
  scorpiongrd
  scorpiongrd 05-06-2015, 01:13 AM
  thật ra thì, dùng để thông hoa quả là chính chứ mục đích khác thì chưa được tính đến bác ạ =))))
 2. binpinpin
  binpinpin 09-05-2012, 06:57 PM
  Trông yêu nhỉ
  scorpiongrd đã thích