Thánh Gióng

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     27-11-2016     | Tác giả: daden Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Muốn tạo ra một Thánh Gióng không chỉ dành cho trẻ em .



Zider đã tham gia gởi bình luận
3577
  1. 3577
    3577 29-12-2016, 10:50 PM
    tôi cần tìm 01 freelancer vẽ bằng tay. chủ đề truyền thống dựa trên truyện VietNam.
    nếu thích liên hệ nihonzin1107@gmail.com