Tạo ảnh hưởng

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     17-02-2011     | Tác giả: albu Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Căn bệnh của nhiều công ty.
Một bức họa khá lâu rồi...

Zider đã tham gia gởi bình luận
max, albu, ngocnta
 1. max
  max 17-02-2011, 03:35 AM
  Vẫn chưa hiểu là căn bệnh gì?
  albu
  albu 18-02-2011, 10:35 PM
  Đúng đó bạn
  ngocnta
  ngocnta 17-02-2011, 06:45 PM
  Vui chơi trong giờ làm việc chăng?