Tấm Lót ly gỗ

» Production » Thiết kế sản phẩm |     22-03-2017     | Tác giả: cuuden Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Thiết kế sản phẩm tấm lót ly bằng gỗ

Chất liệu: Gỗ ép công nghiệp

Công nghệ cắt Laser

Sản xuất: Bachmoc.vn

-----------------

htt ps://www.facebook.com/cuudende sign/?fref=ts

https://www.behan ce.net/dungtranngoc