SƠN DẦU " TÁC PHẨM ĐÃ THỰC HIÊN"

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     08-09-2015     | Tác giả: 1233479 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

TÁC PHẨM ĐÃ THỰC HIỆNZider đã tham gia gởi bình luận
1233479, printart
 1. 1233479
  1233479 08-09-2015, 11:18 PM
  Xin mọi người chỉ giáo và góp ý chân thành. Xin cảm ơn!
  printart
  printart 15-10-2015, 09:21 PM
  Tranh chép thì rất khó góp ý. Bạn thử vẽ 1 phong cách khác biệt xem thế nào. Mẫu khác, nét cọ khác, chủ đề khác....