Sketch - Centaur

» Graphic Design » Art direction |     09-03-2009     | Tác giả: forneverland Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Làm cái sketch trước khi đi ngủ, dù trời đã.. gần sáng..

Vẽ con nhân mã trước, xong nhét con rắn vô cho nó có nội dung chút nên mọi người đừng thắc mắc vì sao con rắn nhìn.. xạo xạo !^^

Cái sketch này lẹ, khoảng gần 2 tiếng. Cố lên kỹ một chút nhưng mà buồn ngủ quá xá !

..

PTS, Wacom. 2h..

Ngủ nào..

-Land-

Zider đã tham gia gởi bình luận
congha
  1. congha
    congha 09-03-2009, 07:53 PM
    trong 2h cao thủ quá...!