Saigon make over

» Graphic Design » Minh họa |     12-10-2014     | Tác giả: dinhthanh35 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là bài dự thi Saigon makeover của mình

Bài dự thi : "Còn đó chứng nhân"
Tuy hàng cây đã bị mất đi nhưng đối với tôi và những người yêu Sài Gòn vẫn còn là một thứ gì đó đọng mãi trong kí ức mỗi khi nhớ về...
Dù cho hình ảnh những hàng cây rợp bóng đã mất đi nhưng vẫn luôn hiện diện một nỗi buồn còn chôn kín ,tiềm ẩn mãi trong lòng đất ở nơi chốn này...