Riverian Pirates

» Graphic Design » Minh họa |     06-02-2017     | Tác giả: flute Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

đây là đồ án thuộc 1 chương trình huấn luyện kỹ năng làm game và lập startup bên trường mình ở Phần Lan. Lúc đầu tham gia cho vui, nhưng gần đây mọi người trong nhóm muốn đầu tư nghiêm túc vào nó hơn.

Đồ án là game dành cho mảng mobile, chơi miễn phí. Hiện tai còn rất nhièu6 nội dung cần phát triển nhưng nhóm mình thử tung bản alpha lên googlestore trước để thăm dò phản ứng người chơi và láy6 số liệu. Hy vọng các Zider ủng hộ bằng cách down về choi7 thử và cho ý kiến pha3n hoi

link googlestore https://play. google.com/store/apps/details? id=com.riverianpirates2

website của game http://www.riverianp irates.com/

toàn bộ đồ hoạ của game là do mình vẽ tay bằng màu nước, sau đó scan và xử lý bằng photoshop và unity