Redesign ứng dụng IMO Chat

» Graphic Design » Đồ họa |     26-12-2015     | Tác giả: t0nguyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Thiết kế lại giao diện ứng dụng IMO Chat
Style lấy cảm hứng theo phong cách thiết kế của Apple.

Nhận thiết kế giao diện Website/Wapsite, giao diện ứng dụng, banner, landingpage và một số ấn phẩm quảng cáo Mobile Ads, quảng cáo Google Ads, Facebook Ads.

Vui lòng liên hệ:
****
Email: nguyenhaidat1995@gmail.com

Skyp e: t0nguyen ( Hải Đạt )

Phone: 0942 246 791

Facebook: facebook.com/t0nguyen