Quách Ngọc Ngoan Paint over

» Graphic Design » Minh họa |     01-10-2013     | Tác giả: thienhuy Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Paint over
Pts-wacom -2,5h

ThienNguyen 2013
Zider đã tham gia gởi bình luận
pilotvn, Cooldesignvn
  1. pilotvn
    pilotvn 04-10-2013, 10:50 PM
    Lỗi anatomy
  2. cooldesignvn
    Cooldesignvn 01-10-2013, 10:48 PM
    chất quá !