[Practice] - A Litte Fary

» Graphic Design » Minh họa |     12-03-2015     | Tác giả: huywai Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một bài luyện tập! Mình tưởng tượng và vẽ line cho hình này rất nhanh- chỉ 20 phút. Có lẽ vì mình yêu những em bé và thích những tiên thần nhỏ nhắn. Nhưng tô thì lâuuuu lắm ạ T_T