Poster

» Graphic Design » Quảng cáo |     26-07-2010     | Tác giả: albu Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một poster cho một công ty đào tạo.

Zider đã tham gia gởi bình luận
ideaeyes, alumni, duxu80
 1. ideaeyes
  ideaeyes 28-07-2010, 03:13 AM
  đào tạo có vẻ khó khăn gập gềnh ghê. ^_^. Nên design theo kiểu tạo cảm giác vững chắc, tin cậy cao chút
  albu đã thích
 2. alumni
  alumni 27-07-2010, 08:44 PM
  hình ảnh chưa được tươi lắm bạn ahh
  albu đã thích
 3. duxu80
  duxu80 27-07-2010, 12:58 AM
  Cái này bố cục chia các khảng đều quá. Hàng nhiều mà up ít thế.
  albu đã thích