Packaging design

» Graphic Design » Thiết kế bao bì |     13-01-2017     | Tác giả: cuuden Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Thiết kế bao bì hộp đựng rượu bằng gỗ, thiệp cảm ơn bằng gỗ, công ty bách mộc

Khắc hình ảnh, logo lên gỗZider đã tham gia gởi bình luận
lavender2012
  1. lavender2012
    lavender2012 30-03-2017, 09:20 PM
    Đẹp bạn ạ