ONLINE NAIL BOOKING - Leporu App

» Digital » Thiết kế giao diện (UI/UX) |     04-07-2017     | Tác giả: weedsbrand Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Leporu Company! 
--- 
View on Behance: https://goo.gl/1 Ezhci
--- 
There are more than 90,000 nail salons and 400,000 active nail licenses in the United States in 2015. These nail salons made $15B. From California to New York, all across the United States, nail salon owners are using Leporu mobile apps and website to get more of the $15B pie. 
www.leporu.com

Bình luận    |    0 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !