Nhân mã

» Digital » Photo Manipulation |     01-11-2013     | Tác giả: duynhat Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

chụp và làm manip sau thời gian khoảng 3 năm ko làm thể loại này ^^Zider đã tham gia gởi bình luận
printart, Cooldesignvn
  1. printart
    printart 21-07-2014, 08:21 AM
    Phần "nhân" bị bé so với phần "mã". Thêm nữa là theo chiều ánh sáng thì thiếu phần bóng đổ của tay lên phần mã. nên lộ cảm giác ghép hình.
  2. cooldesignvn
    Cooldesignvn 02-11-2013, 03:58 AM
    cool !