Nhà Tăm Tre & các sản phẩm làm từ tăm tre

» Production » Thủ công |     15-10-2013     | Tác giả: phjcxongfe Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Các mô hình nhà tăm,xe đạp,ô tô,tàu,thuyền .v.v...Zider đã tham gia gởi bình luận
Cooldesignvn
  1. cooldesignvn
    Cooldesignvn 16-10-2013, 04:26 AM
    Tinh xảo thật !