Ngói

» Nhiếp ảnh » Stock Photo |     12-05-2012     | Tác giả: thinkr Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Tác phẩm chụp và chỉ xử lý màu sắc nguyên bản, ánh sáng thuần buổi chiều khá thú vị, up lên mọi người góp ý thêm nhé, có thể xem thêm các tác phẩm khác trong bộ ảnh của em tại: http://thinkr.m...ology