Nghệ thuật từ bút chì của Dalton Ghetti

» Nhiếp ảnh » Stock Photo |     11-04-2012     | Tác giả: yellowseed Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Từ những chiếc bút chì và đôi bàn tay khéo léo, công thêm sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Các tác phẩm của Dalton Ghetti khiến người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Zider đã tham gia gởi bình luận
kimdesign
  1. kimdesign
    kimdesign 09-05-2012, 09:17 PM
    tác phẩm đòi hỏi sự tinh tế và đôi bàn tay chuyên nghiệp