NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CỔ ĐIỂN

» Hội họa - Nghệ thuật » Điêu khắc |     18-03-2017     | Tác giả: 9110 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

 "Các tác phẩm được xây dựng bằng chất liệu đất sét mềm, tất cả đều dựa trên tinh thần và hình mẫu theo phong cách cổ điển Châu Âu"_ Điêu khắc gia Nguyễn Văn An.