Ngày tắt nắng

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     25-06-2008     | Tác giả: 25dot5 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

"..tôi muốn tắt nắng đi.."
tks u 4 views.

Zider đã tham gia gởi bình luận
0918591026, sinai, phanxico
 1. 0918591026
  0918591026 03-01-2009, 05:48 AM
  hình này xem nhỏ vầy thì thật là vùng trời rộng, nhưng nếu Full-frame thì ...... ngợp !!! Vote & fave !!!
 2. sinai
  sinai 25-06-2008, 09:54 AM
  vote! cảnh buồn quá hic!
 3. phanxico
  phanxico 25-06-2008, 09:51 AM
  Khoảng trời hơi rộng! vote ủng hộ!