Mục khác

» Graphic Design » Layout - Dàn trang |     19-05-2012     | Tác giả: jackmall Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

design for free........

Zider đã tham gia gởi bình luận
powerdesign
  1. powerdesign
    powerdesign 19-05-2012, 07:32 AM
    Hi! Tên tựa sách đọc hơi ... nhức đầu! Typo chưa tốt lắm, màu sắc chưa được hài hòa.