[Mobile app] Quẻ quán âm

» Digital » Thiết kế giao diện (UI/UX) |     08-03-2017     | Tác giả: bloodwind Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Quẻ Quán Âm gồm 32 quẻ, mỗi quẻ giúp người xem tiên đoán những sự việc sắp xảy ra hoặc những việc còn đang băn khoăn cần Quán Âm Bồ Tát khai sáng, chỉ lối.

Mỗi quẻ là một đoạn văn hoặc thơ khá ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ cho một khía cạnh vấn đề. 

Dùng Quẻ Quán Âm khi bạn tin vào sự Từ Bi Cứu Khổ cứu nạn của Quán Âm Bồ Tát.


Download:

Android: https://play.google.com/store/ apps/details?id=net.tuviphongt huy.quequanam
iOS: https://itunes.apple.com/vn/ap p/que-quan-am-gieo-que-quan-am /id1195751014?mt=8