minh hoa

» Digital » Loại khác |     18-08-2011     | Tác giả: playboyqh Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một vài tranh minh họa cũ.

Zider đã tham gia gởi bình luận
meomunden, playboyqh, thienquang
 1. meomunden
  meomunden 19-08-2011, 07:25 PM
  Style và form người hấp dẫn quáquá oa oa
  playboyqh đã thích
  playboyqh
  playboyqh 19-08-2011, 09:05 PM
  Thank bạn mèo ^^
 2. thienquang
  thienquang 19-08-2011, 12:00 AM
  Mới thấy trên face...like mạnh!!!
  playboyqh, phannguyen82 đã thích
  thienquang
  thienquang 21-08-2011, 07:50 PM
  muốn đi lắm nhưng mà chưa có dịp nào hết. từ năm ...2000 tới giờ anh chưa ra lại HN .
  playboyqh
  playboyqh 19-08-2011, 09:04 PM
  Thank a! A Quang ra HN chơi đê