Màu nắng lạc quan

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     26-06-2015     | Tác giả: huywai Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chào mọi người! Mình vẽ ra bức tranh này với mong muốn hướng đến những điều mới mẻ và năng động cho cuộc sống chán chường hiện tại! Hy vọng mọi người luôn lạc quan nhé ^^