Mah Boy

» Nhiếp ảnh » Stock Photo |     01-05-2011     | Tác giả: boctopus Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Tôi chỉ thích và chụp lại. Là Boy của tôi đó. Là bức ảnh mà tôi tâm đắc nhất trong suốt 1 năm qua.

Zider đã tham gia gởi bình luận
binpinpin, fantasylove, mrfour, thienhuy
 1. binpinpin
  binpinpin 02-05-2011, 06:20 AM
  Vẻ đẹp thật nữ tính
 2. fantasylove
  fantasylove 02-05-2011, 05:04 AM
  hơi giống.......sb... thì phải...chất lượng hình ảnh thấp, chắc chụp bằng dt. với blend màu không tốt lắm.
 3. mrfour
  mrfour 02-05-2011, 01:58 AM
  oh my god! Đừng giận nha nhưng thật sự mình cũng k bít đây là boy đấy.
 4. thienhuy
  thienhuy 01-05-2011, 11:05 PM
  Nhìn des mới bít đây là ..boy ^^