magazine

» Graphic Design » Layout - Dàn trang |     19-07-2010     | Tác giả: headlessdevil Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

.................................

Zider đã tham gia gởi bình luận
1ytuong
  1. 1ytuong
    1ytuong 22-07-2010, 08:04 AM
    Trông rất ***Y
    Cái tên Tatooo magazine hơi khó đọc chút