macarong

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     21-05-2008     | Tác giả: conmabequa Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

ve bang PS cs2 ban tryout down trên mạng trong 40p. Ngồi chơi game chán quá không biết làm gì nên quật theo càm hứng>>> cuối cùng nó ra 1 hình như thế ^^

Zider đã tham gia gởi bình luận
ngoshlynk
  1. ngoshlynk
    ngoshlynk 21-06-2008, 01:02 AM
    ọc em xin cái tem he he