low key 1

» Nhiếp ảnh » Portraits |     19-07-2010     | Tác giả: headlessdevil Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

shooting with d90

Zider đã tham gia gởi bình luận
chuotbongtoi, maibaogiang, letter, toonytran, headlessdevil, darkd, ozzy, zicon
 1. chuotbongtoi
  chuotbongtoi 20-07-2010, 09:19 AM
  cho sang' chut' nhìn đã hơn đi bồ...please...^_^
 2. maibaogiang
  maibaogiang 20-07-2010, 07:30 AM
  Sáng hơn té xỉu vì she is a.... man!!! Hahaha
 3. letter
  letter 20-07-2010, 04:57 AM
  Tối rơi thỏm nhiều câu hỏi vào đó: Cái gì? Tại sao? và Làm sao? ... nhưng thích ah...ahhahaha
 4. toonytran
  toonytran 20-07-2010, 02:48 AM
  ai vậy,..................he he
  headlessdevil
  headlessdevil 20-07-2010, 10:46 PM
  model! I know but you don't ..hahahaha
 5. darkd
  darkd 19-07-2010, 02:20 AM
  Art Nude. Thích các tác phẩm táo bạo
 6. ozzy
  ozzy 19-07-2010, 01:25 AM
  Thật sự là. . . tối
 7. zicon
  zicon 19-07-2010, 01:10 AM
  Có tối wá không bạn
  headlessdevil
  headlessdevil 19-07-2010, 01:11 AM
  sang hon thi khong dep dau ^^