Loneliness..

» Graphic Design » Art direction |     08-09-2009     | Tác giả: forneverland Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đôi khi, bạn cảm thấy mình như là một sinh vật cô đơn, tại một hành tinh cũng cô đơn như thế..

Và bạn ngồi dưới bóng cây, đó là cái cây cuả hy vọng. Bóng cây chính là hạnh phúc của bạn. Nên dù bất cứ chuyện gì, dù bạn có buồn hay thất vọng đến đâu, cũng đừng bao giờ để cái cây đó chết đi..
..

Sometimes, you feel like you're such a lonely creature on a lonely planet..

Under the shadow of the tree which is plentiful with hopes. That's your happiness. Even if you are feeling sad or disappointed, don't ever leave the tree dead one day..
..

Sketch nhanh trong 1h.
Wacom+pts

-Land-

Zider đã tham gia gởi bình luận
xfive
  1. xfive
    xfive 08-09-2009, 08:39 PM
    vẽ đep ghê, cái cây trong phong e van còn chứ ^^ fav