Loneliness..

» Graphic Design » Art direction |     08-09-2009     | Tác giả: forneverland Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đôi khi, bạn cảm thấy mình như là một sinh vật cô đơn, tại một hành tinh cũng cô đơn như thế..

Và bạn ngồi dưới bóng cây, đó là cái cây cuả hy vọng. Bóng cây chính là hạnh phúc của bạn. Nên dù bất cứ chuyện gì, dù bạn có buồn hay thất vọng đến đâu, cũng đừng bao giờ để cái cây đó chết đi..
..

Sometimes, you feel like you're such a lonely creature on a lonely planet..

Under the shadow of the tree which is plentiful with hopes. That's your happiness. Even if you are feeling sad or disappointed, don't ever leave the tree dead one day..
..

Sketch nhanh trong 1h.
Wacom+pts

-Land-

Zider đã tham gia gởi bình luận
xfive

Bình luận    |    1 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !

  1. xfive
    xfive 08-09-2009, 08:39 PM
    vẽ đep ghê, cái cây trong phong e van còn chứ ^^ fav