Logo Huy - Auto

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     17-10-2010     | Tác giả: jackmall Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là logo tên cá nhân, mong mọi người nhận xét giúp...

Zider đã tham gia gởi bình luận
chacdesign, ideaeyes
 1. chacdesign
  chacdesign 19-11-2010, 06:11 PM
  Chưa nói đến hình vì nó còn rất non (nghien cứu thêm về tỷ lệ - nhịp điệu - bố cục), chỉ nói về ý, logo này chưa phản ánh được tính cách chủ nhân bạn à... Logo phải phản ánh cái bản chất, cái giá trị cốt lõi tinh thần hoặc vật chất (nội hàm hoặc ngoại diên) của đối tượng chủ thể. Xét về tất cả các mặt, logo còn yếu lắm....
  Ý kiến chủ quan thôi, chúc bạn thành công!
 2. ideaeyes
  ideaeyes 18-10-2010, 10:17 AM
  chữ auto vòng tròn và chữ huy ko ăn nhập với nhau. Chữ Huy cảm xúc food chứ ko phải auto. lúc đầu cứ tưởng chữ HAY ^_^