Logo Jack design

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     30-12-2010     | Tác giả: jackmall Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Mọi người góp ý.....

Zider đã tham gia gởi bình luận
catdesign
  1. catdesign
    catdesign 03-01-2011, 09:56 PM
    Nên đơn giản hóa LOGO lại.
    jackmall đã thích