Logo

» Graphic Design » Loại khác |     02-07-2010     | Tác giả: duxu80 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Cái logo này mình thiết kế cho chương trình đào tạo của công ty Unicom.

Zider đã tham gia gởi bình luận
trandung, duxu80
 1. trandung
  trandung 02-07-2010, 03:12 AM
  Tốt đấy, đã thấy in đâu đấy rồi. Chúc mừng nhé!
  duxu80 đã thích
  duxu80
  duxu80 02-07-2010, 06:23 PM
  Cám ơn nhé.
  Cái này đã được cty ok rồi.