Le Castel Savon

» Graphic Design » Thiết kế bao bì |     28-05-2014     | Tác giả: Cooldesignvn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Logo và label cho sản phẩm Xà phòng thủ công (Pháp).Zider đã tham gia gởi bình luận
mezzz, Cooldesignvn
 1. mezzz
  mezzz 21-06-2014, 01:28 AM
  Đại Ca cho Hiển làm đệ tử với.
 2. mezzz
  mezzz 13-06-2014, 02:11 AM
  Biết mìn là ai hông mà trả lời ?
 3. mezzz
  mezzz 05-06-2014, 04:49 AM
  Côldesignvn.com chưa đóng tiền bị cắt rồi.
  Cooldesignvn đã thích
  cooldesignvn
  Cooldesignvn 12-06-2014, 10:59 PM
  hehehe ! Dạo này so busy nên cool ko duy trì web tiếp tục !