King of Pop

» Digital » Digital art |     26-06-2009     | Tác giả: nhatnguyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Michael Joseph Jackson
(1958-2009)

Zider đã tham gia gởi bình luận
windboi, je2b, victorgarber
 1. windboi
  windboi 26-06-2009, 10:20 PM
  T___T RIP my idol
 2. je2b
  je2b 26-06-2009, 05:01 AM
  ...R.I.P MJ...
 3. victorgarber
  victorgarber 26-06-2009, 03:35 AM
  Rest In Peace...