Kids

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     26-09-2010     | Tác giả: acamax Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Nhận lời mời dự buổi party, nhưg say sưa "bắn phá" tới lúc nhìn lại thì còn đúng vài cọng cà rốt (

trình Tiếng anh quá kém để có thể "dụ dỗ" mấy bé này cho chụp... toàn lén lén nên góc chụp ko đc "sạch" cho lắm.

-Nikon D90-