Just for fun!

» Nhiếp ảnh » Portraits |     14-04-2013     | Tác giả: quanvuluong Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Tình cờ thấy cái bàn ván ép nhà mình cũng có duyên, duyên ngầm. Muốn bứng cái tay nắm bên trên quăng hết biết nhưng sẽ hơi gượng ép, với lại sợ chủ hộ tịch bắt đền nên thôi :-)