Jess-kun

» Digital » Digital art |     17-12-2009     | Tác giả: ha2693 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

pic này là pic A3 đầu tiên =_="

Zider đã tham gia gởi bình luận
halla
  1. halla
    halla 30-12-2010, 09:51 PM
    con cọp hem đẹp, hình như tỉ lệ có chút sai thì phải...