It's christmas tree

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     20-11-2013     | Tác giả: Cooldesignvn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Món quà giáng sinh sớm từ số 12 dành cho các ziders. Chúc các bạn luôn dạt dào ý tưởng.

* Tác phẩm dự treo --> không tham gia giải thưởng.Zider đã tham gia gởi bình luận
Tungljnh, luphung, phongluuqb
 1. Tungljnh
  Tungljnh 21-11-2013, 03:25 AM
  k hieu
 2. luphung
  luphung 20-11-2013, 09:39 PM
  Đẹp quá !
 3. phongluuqb
  phongluuqb 20-11-2013, 09:06 PM
  Đẹp tuyệt!