invest-tv

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     28-03-2009     | Tác giả: fancyman Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

it's only logo! what can i say??

Zider đã tham gia gởi bình luận
binpinpin, fancyman
 1. binpinpin
  binpinpin 29-03-2009, 08:02 PM
  Một số mẫu hơi bị na ná giống info TV. 2 mẫu cuối được nhất nhưng lại không nổi bật đc chủ đề invest. Giao diện chương trình gọn gàng.
  fancyman
  fancyman 29-03-2009, 10:31 PM
  ha mới đầu mình làm kênh này theo đơn đặt hàng của vietbamedia lam một kênh truyền hình về tài chính....nhưng lam xong ko thấy nói gi nữa. và sau đó thấy kênh tài chính info TV xuất hiện...buồn quá
  ....kỉ niêm 1 vụ làm ăn thất bại.....