Illusion

» Production » Thủ công |     07-06-2012     | Tác giả: djquang Đề cử tác phẩm Đặc sắc
 1. binpinpin
  binpinpin 07-06-2012, 06:07 PM
  Chữ Nguyễn Đăng Quang hơi bị khó đọc Tạo hình NDQ hơi yếu và nét phẩy trong chữ Q hơi thừa
  djquang
  djquang 07-06-2012, 07:00 PM
  hihi Thank binpinpin vi su gop y nhe ^^ ....