Hoa

» Nhiếp ảnh » Experimental |     31-10-2010     | Tác giả: max Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

....................................................................................

Zider đã tham gia gởi bình luận
tarahhuyen, max, ljenova, microstorm
 1. tarahhuyen
  tarahhuyen 02-02-2011, 04:38 AM
  bông hoa làm nổi chữ... nguyenvuminhtoan ~ Khôn quá haha !!!
  max
  max 02-02-2011, 10:50 AM
  Phải khôn chứ... hihi!
 2. ljenova
  ljenova 01-11-2010, 02:24 PM
  Đây là loài hoa mình thích nhất ...
  max
  max 01-11-2010, 08:19 PM
  Thế à, mình cũng thích lắm...
 3. microstorm
  microstorm 31-10-2010, 10:19 AM
  Dã quì...hoa của sức sống mãnh liệt.
  tarahhuyen đã thích
  max
  max 24-02-2011, 08:24 PM
  Mình nhớ hoa dã quỳ nó lớn lớn mà ta?
  microstorm
  microstorm 01-11-2010, 11:39 PM
  Đúng rồi, hoa dã quì đấy
  max
  max 01-11-2010, 08:19 PM
  Hoa này là dã quỳ à?