Happy xmas

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     24-12-2011     | Tác giả: duynhat Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Lâu quá không post tác phầm
Thân chúc các zider 1 giáng sinh ấm áp nhe ^^

Zider đã tham gia gởi bình luận
jackmall
  1. jackmall
    jackmall 24-12-2011, 08:24 AM
    merry christmas to you !