fotoxop

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     18-10-2010     | Tác giả: hanhpt Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

rảnh nên nghịch chút vs PS

Zider đã tham gia gởi bình luận
halla, pilotvn, hanhpt, crazykv
 1. halla
  halla 03-12-2010, 06:49 PM
  trông hay hay nhưng quá nhiều đâm ra nhìn rối mắt...
 2. pilotvn
  pilotvn 19-10-2010, 06:58 AM
  nhìn avatar thích hơn
 3. hanhpt
  hanhpt 19-10-2010, 01:39 AM
  Thank Crazykv
 4. crazykv
  crazykv 19-10-2010, 01:04 AM
  Wow! Xinh quá! Nhìn thích ghê luôn! Màu đẹp lắm bạn!