[Fanart] 707 - Mystic messenger

» Digital » Digital art |     12-12-2016     | Tác giả: bloodwind Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Fan art em bải trong mystic messenger :D

Link tutorial ngắn Youtube: https://www.yout ube.com/watch?v=AaBYiF6PGvE

--- ------------------------

Commis sion : http://gyomura19.devian tart.com/journal/Paypal-commis sion-Open-559379857

Bình luận    |    0 bình luận

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gởi bài viết.
Nến bạn chưa đăng ký thì hãy bấm vào đây để đăng ký.
Chào mừng bạn đến ZideanART !