Dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Đức Lập - PA.1

» Hội họa - Nghệ thuật » Điêu khắc |     18-06-2017     | Tác giả: finearts Đề cử tác phẩm Đặc sắc
Dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Đức Lập - PA.1
Mạn sau phác thảo
Mạn sau phác thảo
Mạn trái phác thảo
Mạn trái phác thảo
Mạn phải phác thảo
Mạn phải phác thảo

URL Website
http://www.fineartspro.com/.../

Giới thiệu dự án

Vào ngày 16/06//2017 vừa qua,..Cty Fine Arts đã cho ra bản phác thảo chính thức cho dự án - Công trình xây dựng tượng đài "Chiến Thắng Đức Lập" được đặt tại Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông.

03 phương án đã được Cty cho ra đời tiêu tốn hết : 46200 phút tương với 770 giờ (55 ngày làm việc mỗi ngày 14 tiếng). Các tác giả đã làm việc cật lực cho phác thảo được hoàn chỉnh nhất có thể....