Dirty

» Digital » Digital art |     05-04-2009     | Tác giả: tungoy12 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

dirtyyyyyyy.....
--
stock from shutterstock.com

Zider đã tham gia gởi bình luận
datdesign83, centaurus, tungoy12, onint, rabid, heocoi
 1. datdesign83
  datdesign83 07-04-2009, 01:59 AM
  anh sang nhin cung hay ! (http://www.zda.vn/d/63519) giao luu ti nhi
 2. centaurus
  centaurus 06-04-2009, 06:02 AM
  Cái stock được sử dụng nhiều nhất trong năm, hình nào cũng như hình nào, cũng chẳng biết comment cái gì.
  tungoy12
  tungoy12 06-04-2009, 06:26 AM
  anh noi' nhu* ko @_@
 3. onint
  onint 06-04-2009, 05:57 AM
  bạn này có style đậm chất nước ngoài
 4. rabid
  rabid 05-04-2009, 07:32 PM
  Màu sắc không được chuộng cho lắm!
 5. heocoi
  heocoi 05-04-2009, 07:25 PM
  dirty thật :-S ............