Điêu khắc

» Digital » 3D |     05-03-2011     | Tác giả: animentor Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là tượng nghiên cứu toàn thân nữ của mình ở trường.

Zider đã tham gia gởi bình luận
sunnycool, anhungxadieu, max, animentor, thienquang, mitusota, playboyqh, linhbr, xilin, zicon, mrdacam, eotiti, wolf49, korado, tamaid, bbbeeng
 1. sunnycool
  sunnycool 19-05-2011, 08:36 PM
  Tuyệt đỉnh bạn ơi !!!!!!!!!!!!
 2. anhungxadieu
  anhungxadieu 12-03-2011, 07:54 PM
  minh thay khuon mat hoi gia so voi cai body
  animentor đã thích
 3. max
  max 08-03-2011, 04:16 AM
  Chắc phải đề cử tác phẩm đặc sắc mất
  animentor đã thích
 4. animentor
  animentor 07-03-2011, 08:51 PM
  mình học ở DHMT tp HCM. Cảm ơn các bạn nhiều.
  animentor
  animentor 07-03-2011, 09:37 PM
  mình đang học năm 4 .tượng dó mình là bài học năm 3 .
  thienquang
  thienquang 07-03-2011, 09:25 PM
  Đúng là thấy căn phòng nhìn quen quen.bạn đang còn học???
 5. mitusota
  mitusota 07-03-2011, 10:45 AM
  uầy! Quá đẹp ạh ^^ Nghiên cứu quá hay ^^
  animentor đã thích
 6. playboyqh
  playboyqh 07-03-2011, 02:55 AM
  Chắc học Mỹ thuật Yết Kiêu
  animentor đã thích
  linhbr
  linhbr 07-03-2011, 03:22 AM
  ... phòng ốc quen quen... hềnh như là MT Sài gòn bác ạ.................. ^^!
 7. xilin
  xilin 06-03-2011, 09:39 PM
  như thật ấy....ngại ghê. Nên để nhạy cảm
  animentor đã thích
 8. zicon
  zicon 06-03-2011, 08:34 PM
  TP ngâm cứu có khác .... nhìn rất sống động
  animentor đã thích
 9. mrdacam
  mrdacam 06-03-2011, 07:57 PM
  rất sống động không còn cảm giác nhìn một pho tượng đất nữa
  animentor đã thích
 10. eotiti
  eotiti 06-03-2011, 10:05 AM
  một tác phẩm tuyệt vời
  animentor đã thích
 11. wolf49
  wolf49 06-03-2011, 08:39 AM
  rất tuyệt, chờ đợi những tp sau của bạn
  animentor đã thích
 12. max
  max 06-03-2011, 05:49 AM
  Bác nên làm 1 cái tượng thật để bán đi là vừa rồi, làm đẹp quá!
  animentor đã thích
 13. korado
  korado 06-03-2011, 02:03 AM
  Anh học trường Mỹ thuật Việt Nam ạh, tượng làm ngon nghẻ quá
  animentor đã thích
 14. tamaid
  tamaid 06-03-2011, 12:10 AM
  Bài rất tốt, phải là nhiều công sức lắm đây.
  animentor đã thích
 15. bbbeeng
  bbbeeng 05-03-2011, 11:48 PM
  trông như người thật đắp đất lên vậy ! quá đẹp
  animentor đã thích