Dexter

» Digital » Digital art |     21-08-2013     | Tác giả: somil Đề cử tác phẩm Đặc sắc
Kinh dị, cả ý tưởng lẫn cách vẽ !
Cooldesignvn đề cử
(26/08/2013)
Dexter

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
pilotvn, phamngochoa, binpinpin, sonlam, Cooldesignvn, jimmituanart, somil, doda
 1. pilotvn
  pilotvn 23-08-2013, 12:27 AM
  Kỷ thuật tốt nhưng chưa ra chất Horror lắm
 2. phamngochoa
  phamngochoa 22-08-2013, 11:15 PM
  Tác phẩm của somil, quá tốt! Mình kiểu vẽ này.
 3. binpinpin
  binpinpin 22-08-2013, 09:59 PM
  Ấn tượng đến từng chi tiết
 4. sonlam
  sonlam 22-08-2013, 06:08 PM
  tả đẹp.nhất là râu và tóc.Nhưng lỗ tai hình như kỳ kỳ bạn ơi.hi hi
 5. cooldesignvn
  Cooldesignvn 21-08-2013, 11:01 AM
  Ấn tượng cực kỳ, kể cả ý tưởng lẫn cách vẽ !
 6. jimmituanart
  jimmituanart 21-08-2013, 07:58 AM
  wow !! awesome !
  somil
  somil 21-08-2013, 08:37 AM
  Thank a Jimmi Tuan !
 7. doda
  doda 21-08-2013, 07:24 AM
  Tả kỹ, bạn chịu khó tìm concept hấp dẫn một chút thì tuyệt.
  somil
  somil 21-08-2013, 08:40 AM
  Thanks. mình sẽ cố gắng !